Галерија свечено прогласување на најдобрите за 2012 година