Листа на спортисти и клубови кои добиваат награди за 2017 година

Поединечни и екипни пласмани на ранг-листи на ВФМ за 2017 година

Ранг-листа ДРУМСКИ ВЕЛОСИПЕДИЗАМ

СЕНИОРИ

ПЛАСМАН

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КЛУБ БОДОВИ

1.

Никола ЃУКИЌ Вело-М 109

2.

Левент РИФАТ Адреналин 90

3.

Ивица ДАВИДОВСКИ Вело-М 61
                                                                          ЈУНИОРИ

ПЛАСМАН

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КЛУБ БОДОВИ

1.

Кристијан ВАНЧЕВСКИ МВК Велес 160

2.

Лео КРАЛЕВСКИ Охсижен 123

3.

Александар ЧАВЛЕСКИ Мадел бал 65

КАДЕТИ

ПЛАСМАН

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КЛУБ БОДОВИ

1.

Виктор ВАНЧЕВСКИ МВК Велес 175

2.

Даниел МОЈСОСКИ Спид бајк 110

3.

Андреј СТОЈАНОВСКИ Мадел бал 105
                                                                                             У-15

ПЛАСМАН

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КЛУБ БОДОВИ

1.

Лука ДИМИТРИЈОСКИ Спид бајк 140

2.

Тео ВРОНДОЛИЕВ Мадел бал 130

3.

Благој МАРКОВСКИ МВК Велес 55
                                                                                               У-13

ПЛАСМАН

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КЛУБ БОДОВИ

1.

Филип ПЕТРЕСКИ Илинден 79

2.

Давид РИСТОВСКИ МВК Велес 70

3.

Џемалатин ЌОРБАЈРАМИ Адреналин 68

МАСТЕРС

ПЛАСМАН

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КЛУБ БОДОВИ

1.

Зоран РИСТОВСКИ Вело-М 170

2.

Ален ДЕНКОВСКИ Вело-М 92

3.

Сашко ЈОСИФОВСКИ Енерџи 88

ЖЕНИ

ПЛАСМАН

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КЛУБ БОДОВИ

1.

Анета АНТОВСКА Оксижен 140

2.

Анита ВЕЛИЧКОВСКА Оксижен 125

3.

Андреа БУДИМОВСКА Енерџи 65

ЕКИПНО-друмски

ПЛАСМАН КЛУБ БОДОВИ

1.

ВК Вело-М-Куманово 456

2.

МВК Велес -Велес 425

3.

ВК Мадал бал-Скопје 278

ЕКИПНО-развојна програма

ПЛАСМАН КЛУБ БОДОВИ

1.

МВК Велес -Велес 218

2.

ВК  Адреналин-Гостивар 189

3.

ВК Илинден -Прилеп 144

Ранг-листа    ПЛАНИНСКИ  ВЕЛОСИПЕДИЗАМ

СЕНИОРИ

ПЛАСМАН ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КЛУБ БОДОВИ

1.

Михаил ТАСЕВСКИ Оксижен 110

2.

Левент РИФАТ Адреналин 75

3.

Александар МАРКОВСКИ Оксижен 73

ЈУНИОРИ

ПЛАСМАН

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КЛУБ БОДОВИ

1.

Лео КРАЛЕВСКИ Оксижен 125

2.

Драган ЈОВАНОВ ЕБТ Скопје 80

3.

Јован СТАНИШКОВ Бел Камен 55

КАДЕТИ

ПЛАСМАН

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КЛУБ БОДОВИ

1.

Давид СПАСОВ Бел Камен 105

2.

Лазар ПЕТРОВИЌ Оксижен 100

3.

Предраг ЧАЧАРОВ Бел Камен 65

МАСТЕРС

ПЛАСМАН ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КЛУБ БОДОВИ

1.

Љубиша КОНДЕВ Енерџи 115

2.

Владимир МИКИЌ Енерџи 80

3.

Мартин АНАСТАСОВСКИ Енерџи 60

ЖЕНИ

ПЛАСМАН

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КЛУБ БОДОВИ

1.

Анета АНТОВСКА Оксижен 115

2.

Анита ВЕЛИЧКОВСКА Оксижен 100

3.

Катерина НИКОЛОВСКА Енерџи 85

ЕКИПНО-планински

ПЛАСМАН КЛУБ БОДОВИ

1.

ВК Оксижен-Скопје 484

2.

ВК Бел камен-Радовиш 293

3.

ВК  Адреналин-Гостивар 146

LOGO VMF1