ПОКАНА

Велосипедската федерација на Македонија ги поканува велосипедските клубови од Скопје со своите членови, рекреативците и сите заинтересирани граѓани на ден 14.05.2014(среда) од 12:00 часот во Градски парк пред “школка” на настанот Сите на велосипед, овој настан е составен дел од проектот “МАЈ, месец на велосипедистите” кој е подржан од повеќе Државни установи и од Велосипедската федерација на Македонија.
Велосипедските клубови можат да постават тенди на просторот.LOGO VMF1