Ранг-листа Друмски 2013

РАНГ – ЛИСТА ДРУМСКИ 2013

СЕНИОРИ

пласман   име и презиме клуб бодови вкупнободови

1.

СТЕФАН  ПЕТРОВСКИ Вело-М 145+20=165 165

2.

ЗОРАН  РИСТОВСКИ Вело-М 138+25=138 163

3.

ДАНИЕЛ  ЈАКОВЛЕВСКИ Енерџи 80+10=90 90

4.

ИВИЦА  ДАВИДОВСКИ Вело-М 55+15=70 70

5.

БОРИСЛАВ  СОЛАРСКИ Цикло спорт 54+ 5=59 59

6.

ДАРКО  МИТОСКИ Енерџи 59+0=59 59

7.

САШКО  ЈОСИФОВСКИ Енерџи 46+ 0=46 46

8.

ПРЕДРАГ  ДИМЕВСКИ Вело-М 45+0=45 45

9.

КОСАТАДИН  ПЕТРОВ МВК Велес 29+0=29 29

10.

ДЕАН  ТОДОРОВ Енерџи 20+8=28 28

11.

ВЕЛИ  САДИКИ Вело-М 28+0=28 28

12.

ЗОРАН  БОЖИНОВ Мадел бал 20+0=20 20

13.

БЛЕНДИ ТРОЦИ Екодром 20+0=20 20

14.

ГОРАН  КУЗМАНОВСКИ Енерџи 15+0=15 15

15.

ДЕЈАН  НОВКОВСКИ Енерџи 7+7=14 14

16.

ГОРАН  ЈАКИМОВСКИ МВК Велес 13+0=13 13

17.

ГОЦЕ  РАДЕСКИ Илинден 2007 3+6=9 9

18.

МИКИ  СПИРКОСКИ Илинден 2007 4+0=4 4

19.

БОРИС  МЛАДЕНОВСКИ Водно 3+0=3 3

ЈУНИОРИ

пласман   име и презиме клуб бодови вкупнободови

1.

НИКОЛА  ЃУКИЌ Вело-М 210+25=235 235

2.

ДИМИТАР  ВЕЛКОВ Енерџи 110+8=118 118

3.

ЈОВАН  ЈОВАНОСКИ Екодром 115+0=115 115

4.

АЛЕКСАНДАР  ЕФТИМОВ МВК Велес 90+0=90 90

5.

АНТОНИО ЕФТИМОВ МВК Велес 49+0=49 49

6.

ДРАГАН  КОЈЧЕВСКИ Енерџи 25+15=40 40

7.

ЛЕВЕНТ РИФАТ ЗШ-Точак 0+20=20 20

8.

ПЕТАР УПЕВЧЕСКИ Екодром 10+10=20 20

9.

СТОЈАН  ПЕШЛИКОСКИ ЗШ-Точак 15+0=15 15

10.

КИРИЛ  ЃЕОРЃИЕСКИ Илинден 2007 6+0=6 6

КАДЕТИ

пласман   име и презиме клуб бодови вкупнободови

1.

КРИСТИЈАН  НИКОЛОВ МВК Велес 200+25=225 225

2.

ДЕНИС  КОЛЕВСКИ Вело-М 165+0=165 165

3.

ДРАГАН  ЦВЕТКОВ МВК Велес 150+0=150 150

4.

НОВИЦА  ВЕЛЈАНОСКИ Екодром 85+20=105 105

5.

КРИСТИЈАН  ВАНЧЕВСКИ МВК Велес 47+8=55 55

6.

ВИКТОР ВАНЧЕВСКИ МВК Велес 44+10=54 54

7.

ДИМЕ  АНЃЕЛЕСКИ Илинден 2007 18+7=25 25

8.

ФИЛИП ПЕТРЕСКИ Екодром 0+15=15 15

9.

КРИСТИЈАН ГИОВСКИ МВК Велес 6+0=6 6

МАСТЕРС

пласман   име и презиме клуб бодови вкупнободови

1.

СТОЈАНЧЕ  КОЛЕВСКИ Водно 195+0=195 195

2.

АЛЕКСАНДАР  ГАРАЧА Мадел бал 110+20=130 130

3.

ИГОР  КОСТОВ Водно 88+8=96 96

4.

БОРЧЕ  ЈОРДАНОВСКИ Водно 81+10=91 91

5.

ЗЕЌИР ЗЕЌИРИ Енерџи 80+0=80 80

6.

ДЕЈАН  ЏИНГАРСКИ Струмица 67+0=67 67

7.

ДУШКО  ИСАЈЛОВСКИ Енерџи 65+0=65 65

8.

ВЛАДО  ЏУРОВСКИ Водно 49+7=56 56

9.

БОРО  БАНИШКИ Енерџи 39+0=39 39

10.

ЛУПЧО  РАДЕСКИ Мадел бал 22+15=37 37

11.

ЉУБИША КОНДЕВ Енерџи 0+25=25 25

12.

САШКО  ЈОСИФОВСКИ Мадел бал 19+0=19 19

13.

САШО  ДИМИТРИЈОСКИ Спид бајк 10+6=16 16

14.

БРАНЕ  СОФРОНИЈОСКИ Спид бајк 12+0=12 12

15.

ИЗАИМ  БАЈРАМИ Вело-М 11+0=11 11

16.

АДНАН  ОЏОСКИ ЗШ-Точак 9+0=9 9

17.

ГОРАН  ЗАФИРОВСКИ Цикло спорт 6+0=6 6

18.

БЛАГОЈА  ПЕРУНОВСКИ Водно 6+0=6 6

ЖЕНИ

пласман   име и презиме клуб бодови вкупнободови

1.

АНЕТА  АНТОВСКА Енерџи 150+25=175 175

2.

РОСИЦА  КОСТОВА Мадел бал 110+15=125 125

3.

ЈАНА  КОЦЕВСКА Енерџи 20+20=40 40

U-23

пласман   име и презиме клуб бодови вкупнободови

1.

СТЕФАН  ПЕТРОВСКИ Вело-М 200+25=225 225

2.

КОСАТАДИН  ПЕТРОВ МВК Велес 80+0=80 80

3.

ГОЦЕ  РАДЕСКИ Илинден 2007 20+20=40 40

U-15

пласман   име и презиме клуб бодови вкупнободови
   1. КРИСТИЈАН ВАНЧЕВСКИ МВК Велес 175+20=195 195
   2. ВИКТОР  ВАНЧЕВСКИ МВК Велес 165+25=190 190
   3. ДИМЕ  АНЃЕЛЕСКИ Илинден 2007 50+15=65 65

ЕКИПНО

пласман клуб бодови вкупнободови

1.

Вело-М          Куманово 786+85=871 871

2.

МВК Велес    Велес 628+43=671 671

3.

Енерџи           Скопје 362+48=410 410

4.

Екодром         Охрид 230+45=275 275

5.

Цикло-спорт  Куманово 54+5=59 59

6.

Илинден 2007 Прилеп 31+13=44 44

7.

ЗШ-Точак       Охрид 15+20=35 35

8.

Мадел бал       Скопје 20+0=20 20

9.

Водно              Скопје 3+0=3 3

СТРУЧЕН СЕКРЕТАР

САШО ВАНЧЕВСКИ