Ранг-листа ПЛАНИНСКИ ВЕЛОСИПЕДИЗАМ – 10.06.2018

СЕНИОРИ

ПЛАСМАН ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КЛУБ БОДОВИ ВКУПНО  БОДОВИ

1.

Михаил Тасевски Оксижен 50+25=75 75

2.

Лео Кралевски Оксижен 40+15=55 55

3.

Александар Марковски Оксежен 30+20=50 50

4.

Александар Ѓуровиќ Оксижен 15+10=25 25

5.

Емил Цветанов Крос Сајклинг 18+6=24 24

6.

Благоја Петровски Енерџи 13+7=20 20

7.

Милан Нацевски Оксижен 10+8=18 18

8.

Николче Ивановски Оксижен 5+0=5 5

9.

Јован Станишков Бел Камен 0+5=5 5

ЈУНИОРИ

ПЛАСМАН ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КЛУБ БОДОВИ ВКУПНО  БОДОВИ

1.

Лука Ѓорѓиевиќ Оксижен 25+0=25 25

2.

Кристијан Угриновски Оксижен 20+0=20 20

КАДЕТИ

ПЛАСМАН

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КЛУБ БОДОВИ ВКУПНО БОДОВИ

1.

Давид Спасов Бел Камен 45+25=70 70

2.

Спасе Стојанов Бел Камен 17+15=32 32

3.

Столе Колев Бел Камен 30+0=30 30

4.

Предраг Чачаров Бел Камен 10+20=30 30

5.

Лазар Петровиќ Оксижен 25+0=25 25

6.

Филип Ивановски Оксижен 20+0=20 20

7.

Борис Стефановски Крос Сајклинг 16+0=16 16

8.

Ѓорѓи Димитров Бел Камен 0+10=10 10

9.

Теодор Дичевски Оксижен 7+0=7 7

МАСТЕРС

ПЛАСМАН

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КЛУБ БОДОВИ ВКУПНО БОДОВИ

1.

Љубиша Кондев Енерџи 50+25=75 75

2.

Владимир Микиќ Енерџи 35+20=55 55

3.

Дарко Блажески Енерџи 20+15=35 35

4.

Мартин Анастасовски Енерџи 8+15=23 23

5.

Боро Банишки Енерџи 20+0=20 20

6.

Марјан Кузмановски Енерџи 7+8=15 15

ЖЕНИ

ПЛАСМАН

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КЛУБ БОДОВИ ВКУПНО БОДОВИ

1.

Анита Величковска Оксижен 50+25=75 75

2.

Катерина Никловска Оксижен 40+20=60 60

3.

Андријана Анастасовска Оксижен 30+15=45 45

LOGO VMF1