Ранг-листа ПЛАНИНСКИ ВЕЛОСИПЕДИЗАМ-28.05.2018

СЕНИОРИ

ПЛАСМАН ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КЛУБ БОДОВИ ВКУПНО  БОДОВИ

1.

Михаил Тасевски Оксижен 25+25=50 50

2.

Лео Кралевски Оксижен 20+20=40 40

3.

Александар Марковски Оксежен 15+15=30 30

4.

Емил Цветанов Крос Сајклинг 8+10=18 18

5.

Александар Ѓуровиќ Оксижен 7+8=15 15

6.

Благоја Петровски Енерџи 6+7=13 13

7.

Милан Нацевски Оксижен 10+0=10 10

8.

Николче Ивановски Оксижен 5+0=5 5

ЈУНИОРИ

ЖЕНИ

ПЛАСМАН

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КЛУБ БОДОВИ ВКУПНО БОДОВИ

1.

Анита Величковска Оксижен 25+25=50 50

2.

Катерина Никловска Оксижен 20+20=40 40

3.

Андријана Анастасовска Оксижен 15+15=30 30

LOGO VMF1

НИОРИ

ПЛАСМАН ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КЛУБ БОДОВИ ВКУПНО  БОДОВИ

1.

Лука Ѓорѓиевиќ Оксижен 0+25=25 25

2.

Кристијан Угриновски Оксижен 0+20=20 20

КАДЕТИ

ПЛАСМАН

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КЛУБ БОДОВИ ВКУПНО БОДОВИ

1.

Давид Спасов Бел Камен 20+25=45 45

2.

Столе Колев Бел Камен 15+15=30 30

3.

Лазар Петровиќ Оксижен 0+25=25 25

4.

Филип Ивановски Оксижен 0+20=20 20

5.

Спасе Стојанов Бел Камен 7+10=17 17

6.

Борис Стефановски Крос Сајклинг 8+8=16 16

7.

Предраг Чачаров Бел Камен 0+10=10 10

8.

Теодор Дичевски Оксижен 0+7=7 7

МАСТЕРС

ПЛАСМАН

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КЛУБ БОДОВИ ВКУПНО БОДОВИ

1.

Љубиша Кондев Енерџи 25+25=50 50

2.

Владимир Микиќ Енерџи 15+20=35 35

3.

Мартин Анастасовски Енерџи 8+15=23 23

4.

Боро Банишки Енерџи 20+0=20 20

5.

Дарко Блажески Енерџи 10+10=20 20

6.

Марјан Кузмановски Енерџи 0+7=7 7