РАНГ-ЛИСТА 24.10.2016

СЕНИОРИ

ПЛАСМАН

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КЛУБ БОДОВИ ВКУПНО БОДОВИ

1.

Никола ЛЕФКОВ Енерџи 98+15=113 113

2.

Никола ЃУКИЌ Вело-М 100+10=110 110

3.

Дарко СИМОНОВСКИ Енерџи 74+6=80 80

4.

Ивица ДАВИДОВСКИ Вело-М 72+8=80 80

5.

Даниел ЈАКОВЛЕВСКИ Енерџи 35+25=60 60

6.

Борислав СОЛАРСКИ Цикло спорт 45+7=52 52

7.

Левент РИФАТ Мадел бал 30+20=50 50

8.

Јане ТРИФУНОВСКИ Енерџи 46+0=46 46

9.

Ѓорѓи ПОПСТЕФАНОВ Енерџи 25+0=25 25

10.

Драган НИКОЛЧЕВИЌ Енерџи 17+0=17 17

11.

Стефан МИТРОВ Оксижен 13+0=13 13

12.

Никола АРСОВСКИ Вело-М 9+0=9 9

13.

Александар ГАРАЧА Мадел бал 6+0=6 6

14.

Раде РИСТЕВСКИ Енерџи 5+0=5 5

15.

Давид ПЕТРУШЕВСКИ Мадел бал 0+5=5 5

16.

Александар МИЛИВОЈЕВИЌ Енерџи 3+0=3 3
                                                ЈУНИОРИ

ПЛАСМАН

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КЛУБ БОДОВИ ВКУПНО БОДОВИ

1.

Денис КОЛЕВСКИ Вело-М 145+20=165 165

2.

Марио ПЕТРОВСКИ Вело-М 85+25=110 110

3.

Кристијан ВАНЧЕВСКИ МВК Велес 70+15=85 85

4.

Бојан ВЕЛИЧКОВСКИ Мадел бал 40+10=50 50

5.

Кирил МАРКОВСКИ ЕБТ Скопје 20+0=20 20

6.

Столе ЗДРАВКОВ Оксижен 20+0=20 20

7.

Миленко БОШКОВ Мадел бал 20+0=20 20

8.

Дарко ЕСЕНЧЕВ МВК Велес 10+0=10 10

9.

Кирил ЛУЧЕСКИ Илинден 8+0=8 8

10.

Александар ШАЛЕВ МВК Велес 7+0=7 7

11.

Виктор ИВЧЕВ МВК Велес 6+0=6 6

12.

Драган ЈОВАНОВ Бел камен 0 0

КАДЕТИ

ПЛАСМАН

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КЛУБ БОДОВИ ВКУПНО БОДОВИ

1.

Александар  ЧАВЛЕВСКИ Мадел бал 140+25=165 165

2.

Даниел МОЈСОСКИ Спид бајк 120+20=140 140

3.

Милош МИЛЕВСКИ Вело-М 90+15=105 105

4.

Јовица САЗДОВ МВК Велес 42+8=50 50

5.

Ангел РАЈЧИНОСКИ Илинден 37+10=47 47

6.

Марко СТЕФАНОСКИ Илинден 46+0=46 46

7.

Славе КОЧОСКИ Мадел бал 36+0=36 36

8.

Горјан КРСТЕВ МВК Велес 25+0=25 25

9.

Бојан СТОЈЧЕСКИ Мадел бал 19+0=19 19

10.

Мартин ЦВЕТАНОВСКИ Мадел бал 8+0=8 8

11.

Величе ЈОЛЕСКИ МВК Велес 3+0=3 3

МАСТЕРС

ПЛАСМАН

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КЛУБ БОДОВИ ВКУПНО БОДОВИ

1.

Зоран РИСТОВСКИ Вело-М 120+25=145 145

2.

Сашко ЈОСИФОВСКИ Енерџи 108+10=118 118

3.

Ален ДЕНКОВСКИ Вело-М 53+20=73 73

4.

Дејан НОВКОВСКИ Енерџи 35+15=50 50

5.

Боро БАНИШКИ Енерџи 39+0=39 39

6.

Златко ГЕЦОСКИ Илинден 25+0=25 25

7.

Иван БЕЈКОВ Мадал бал 25+0=25 25

8.

Деан ЏИНГАРСКИ Струмица 21+0=21 21

9.

Љубиша КОНДЕВ Енерџи 20+0=20 20

10.

Владимир МИКИЌ Енерџи 8+0=8 8

11.

Димитар ЗЛАТКОВ Енерџи 8+0=8 8

12.

Деан ТОДОРОВ Енерџи 7+0=7 7

ЖЕНИ

ПЛАСМАН

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КЛУБ БОДОВИ ВКУПНО БОДОВИ

1.

Анета АНТОВСКА Оксижен 115+10=125 125

2.

Катерина НИКОЛОВСКА Енерџи 95+25=120 120

3.

Анита ВЕЛИЧКОВСКА Оксижен 90+20=110 110

4.

Андреа БУДИМОВСКА Енерџи 55+15=70 70

5.

Ана НАУМОСКА Актив 36+0=36 36

ЕКИПНО

ПЛАСМАН КЛУБ БОДОВИ ВКУПНО БОДОВИ

1.

ВК Вело-М 501+78=579 579

2.

ВК Мадал бал 302+60=362 362

3.

ВК Енерџи 300+46=346 346

4.

МВК Велес 163+23=186 186

5.

ВК Спид бајк 115+20=135 135

6.

ВК Илинден 91+10=101 101

7.

ВК Цикло-спорт 45+7=52 52

8.

ВК Оксижен 33+0=33 33

9.

ВК ЕБТ Скопје 20+0=20 20

10.

ВК Екодром 0 0

11.

ВК Бел камен 0 0

LOGO VMF1