Листа на клубови и спортисти кои исполнуваат услови за користење на средствата од даночно поттикнување

Листа на активни клубови и  спортисти од  Велосипедска  федерација на Македонија кои ги исполнуваат условите  за користење на средствата од даночно поттикнување од Законот за данок од добивка во 2018 година.

А) Клубови 

р.бр Име на клубот Адреса, е-маил Претседател Бр. на решение за вршење дејност спорт
1. ВК Вело-М, Куманово Ул.Јоско Илиевски бр. 11 Куманово velommarjan@t.mk Јовица Станковски Бр.08-3818/4-03  од 11.03.2004
2. МВК Велес, Велес Ул. Петре Милевски бр.53 Велес   vancevskisaso@yahoo.com Сашко Ванчевски Бр.08-212/1          од 29.01.2001
3. ВК Енерџи, Скопје Ул.Народен фронт бр.23/6-13 Скопје                                                          dejan.novkovski@energi-cycling.mk Дејан Новковски Бр.08-2447/2 од 12.07.2007 Continue reading “Листа на клубови и спортисти кои исполнуваат услови за користење на средствата од даночно поттикнување”