Категорија: Ранг-листа

Ранг листа –Друмски велосипедизам -23.07. 2018

                                                СЕНИОРИ

ПЛАСМАН

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КЛУБ БОДОВИ ВКУПНО БОДОВИ
1. Никола  ЛЕФКОВ Вело-М 90+25=115 115
2. Даниел ЈАКОВЛЕВСКИ Енерџи 55+0=55 55
3. Андреј ПЕТРОВСКИ Вело-М 50+0=50 50

Ранг-листа ПЛАНИНСКИ ВЕЛОСИПЕДИЗАМ – 09.07.2018

СЕНИОРИ

ПЛАСМАН ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КЛУБ БОДОВИ ВКУПНО  БОДОВИ

1.

Михаил Тасевски Оксижен 75+25=100 100

2.

Александар Марковски Оксежен 50+15=65 65

3.

Лео Кралевски Оксижен 55+10=65 65

Ранг листа – Друмски велосипедизам – 24.06.2018

                                                СЕНИОРИ

ПЛАСМАН

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КЛУБ БОДОВИ ВКУПНО БОДОВИ
1. Никола  ЛЕФКОВ Вело-М 70+20=90 90
2. Даниел ЈАКОВЛЕВСКИ Енерџи 40+15=55 55
3. Андреј ПЕТРОВСКИ Вело-М 25+25=50 50

Ранг листа – Друмски велосипедизам -23.06. 2018

                                                СЕНИОРИ

ПЛАСМАН

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КЛУБ БОДОВИ ВКУПНО БОДОВИ
1. Никола  ЛЕФКОВ Вело-М 50+20=70 70
2. Даниел ЈАКОВЛЕВСКИ Енерџи 40+0=40 40
3. Дарко СИМОНОВСКИ Енерџи 20+8=28 28

Ранг-листа ПЛАНИНСКИ ВЕЛОСИПЕДИЗАМ – 10.06.2018

СЕНИОРИ

ПЛАСМАН ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КЛУБ БОДОВИ ВКУПНО  БОДОВИ

1.

Михаил Тасевски Оксижен 50+25=75 75

2.

Лео Кралевски Оксижен 40+15=55 55

3.

Александар Марковски Оксежен 30+20=50 50

Ранг-листа ПЛАНИНСКИ ВЕЛОСИПЕДИЗАМ-28.05.2018

СЕНИОРИ

ПЛАСМАН ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КЛУБ БОДОВИ ВКУПНО  БОДОВИ

1.

Михаил Тасевски Оксижен 25+25=50 50

2.

Лео Кралевски Оксижен 20+20=40 40

3.

Александар Марковски Оксежен 15+15=30 30

Ранг листа – Друмски велосипедизам 07.05.2018

                                                СЕНИОРИ

ПЛАСМАН

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КЛУБ БОДОВИ ВКУПНО БОДОВИ
1. Никола  ЛЕФКОВ Вело-М 25+25=50 50
2. Даниел ЈАКОВЛЕВСКИ Енерџи 20+20=40 40
3. Дарко СИМОНОВСКИ Енерџи 10+10=20 20

Ранг листа – Друмски велосипедизам 22.04.2018

                                                СЕНИОРИ

ПЛАСМАН

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КЛУБ БОДОВИ ВКУПНО БОДОВИ
1. Никола  ЛЕФКОВ Вело-М 0+25=25 25
2. Даниел ЈАКОВЛЕВСКИ Енерџи 0+20=20 20
3. Никола ЃУКИЌ Вело-М 0+15=15 15

Ранг-листа ПЛАНИНСКИ ВЕЛОСИПЕДИЗАМ

СЕНИОРИ

ПЛАСМАН ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КЛУБ БОДОВИ ВКУПНО  БОДОВИ

1.

Михаил Тасевски Оксижен 0+25=25 25

2.

Лео Кралевски Оксижен 0+20=20 20

3.

Александар Марковски Оксежен 0+15=15 15

Ранг-листа Друмски велосипедизам 23.10.2017 Трофеј Кичево

 

СЕНИОРИ

ПЛАСМАН

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КЛУБ БОДОВИ ВКУПНО БОДОВИ

1.

Никола ЃУКИЌ Вело-М 105+4=109 109

2.

Левент РИФАТ Адреналин 90+0=90 90

3.

Ивица ДАВИДОВСКИ Вело-М 51+10=61 61