Категорија: Резултати

РЕЗУЛТАТИ – Државно друмско првенство на Македонија–25.06. 2017

                                              СЕНИОРИ
пласман име и презиме уци ид клуб време

1.

Стефан ПЕТРОВСКИ 10006485442 Вело-М 3:43:46

2.

Никола ЃУКИЌ 10059742482 Вело-М 3:43:46

3.

Михаил ТАСЕВСКИ 10062355220 Охсижен 3:51:41

РЕЗУЛТАТИ – Државно хронометар првенство на Македонија–24.06. 2017

                                         СЕНИОРИ
пласман име и презиме клуб време

1.

Левент РИФАТ Адреналин 31:09.27

2.

Дарко СИМОНОВСКИ Енерџи 32:06.61

3.

Јане ТРИФУНОВСКИ Енерџи 32:19.49

РЕЗУЛТАТИ – Државно ридско првенство на Македонија – 07.05. 2017

СЕНИОРИ

пласман име и презиме клуб време

1.

Никола ЃУКИЌ Вело-М 57:55

2.

Левент РИФАТ Адреналин 58:03

3.

Горан КУЗМАНОВСКИ Енерџи 58:14

РЕЗУЛТАТИ Гостивар 2017

СЕНИОРИ

Пласман Натпреварувач Клуб Време

1

Левент Рифат Адреналин Гостивар

1:15:07

2

Михаил Тасевски Оксижен Скопје

1:15:57

3

Благоја Петровски Енерџи Скопје

1:17:23

РЕЗУЛТАТИ –”Трофеј Кичево ” КУП на Македонија–09.04. 2017

СЕНИОРИ

пласман име и презиме клуб време

1.

Јордан АНДРЕЕВ Униеро Тривијани 3:02:10

2.

Никола ЃУКИЌ Вело-М 3:02:10

3.

Левент РИФАТ Адреналин 3:04:00

РЕЗУЛТАТИ Uphill 2017

СЕНИОРИ

Пласман Име и презиме Клуб Време

1

Левент Рифат Адреналин Гостивар

11:01

2

Михаил Тасевски Оксижен Скопје

11:27

3

Александар Марковски Оксижен Скопје

11:46

РЕЗУЛТАТИ –”Со велосипед на факултет ”–26.03. 2017

СЕНИОРИ

пласман име и презиме клуб време

1.

Никола ЛЕФКОВ Вело-М 1:13:47

2.

Денис ДОБРЕВ Драг Бугарија 1:13:47

3.

Никола ЃУКИЌ Вело-М 1:14:30

РЕЗУЛТАТИ – Планински Велосипедизам – “Гази Баба”

ЕЛИТ

Пласман Стартен Број Натпреварувач Клуб Време

1

7

Левент Рифат Мадал Бал Скопје

1:38:13

2

16

Филип Петрески Оксижен Скопје

1:43:28

3

15

Милан Нацевски Оксижен Скопје

-1

РЕЗУЛТАТИ – Трофеј “Македонска револуцеонерна борба” Државно друмско првенство за У-15 и У-13 Кичево 23.10.2016

СЕНИОРИ

пласман име и презиме клуб време

1.

Даниел ЈАКОВЛЕВСКИ Енерџи 1:39:01

2.

Левент РИФАТ Мадал бал 1:39:01

3.

Никола ЛЕВКОВ Енерџи 1:39:01

РЕЗУЛТАТИ –Трофеј на Град Скопје–17.09.2016

                                         СЕНИОРИ
пласман име и презиме клуб време
1. Дарко СИМОНОВСКИ Енерџи 1:22:20
2. Ивица ДАВИДОВСКИ Вело-М 1:22:20
3. Никола ЃУКИЌ Вело-М 1:27:38