За ВАУЧЕРИ 2021 година--ПРЕДЛОГ ЛИСТА на рангирани активни спортисти

 

Реден број

Активен спортист

ЕМБГ на активниот

спортист

Бодови

1

Виктор Ванчевски

1703002480039

100

2

Кристијан Ванчевски

2009999480009

60

3

Андреј Петровски

1804995420006

60

4

Никола Лефков

O810997450118

55

5

Лука Димитријоски

1505004450106

50

6

Кристијан Максимовски

O402002420008

40

7

Николче Дамјановски

2012995410015

35

8

 Благој Марковски

2512004480013

30

9

Тео Вронделиев

O212003450101

30

10

Александар Милошевски 

1802004420007

30

11

Давид Ристовски

1201006480011

30

12

Јован Митев  

2202003450022

30

13

Немања Пауновски

2504005420003

30

14

Стефан Петровски 

O211991420038

30

15

Александар Марковски

2110984450068

30

16

Милан Нацевски

1111989420011

30

17

Анита Величковска

2812988425003

30

18

Даим Мухареми

2707005473008

28

19

Андријана Анастасовска

1900991438012

28

20

Борис Стефановски

3001003420016

28

21

Емил Цветанов

1207980420024

25

22

Дуња Иванова

2301985455144

20

23

Андреј Петрушевски

1412001450026

20

24

Андреј Маџовски

O209006440025

20

25

Марио Петровски

2107998420012

20

26

Михаил Тасевски

2901997430004

20

27

Бобан Петковски

2211987410017

20

28

Јовче Даскаловски

2101992410017

20

29

Александар Фидановски

2409994410000

20

30

Тефик Салахи

O502996420022

20

31

Боби Ивановски

2708996410005

20

32

Дарио Василевски

O603004420000

18