Вести

 • Записник бр.6 од седница на Управен одбор на ВФМ

  Велосипедска Федерација на Македонија     13.10.2023 година        Записник бр.6     Од одржаниот состанок на Управниот одбор  одржан на  13.10.2023 година во Скопје. Присатни: Сашо Димитријоски,

 • Записник бр.6 од седница на Управен одбор на ВФМ

  Велосипедска Федерација на Македонија     13.10.2023 година        Записник бр.6     Од одржаниот состанок на Управниот одбор  одржан на  13.10.2023 година во Скопје. Присатни: Сашо Димитријоски,

 • Записник бр.5 од седница на Управен одбор на ВФМ

  Велосипедска Федерација на Македонија     12.09.2023 година        Записник бр.5     Од одржаниот состанок на Управниот одбор  одржан на  12.09.2023 година во Скопје. Присатни: Сашо Димитријоски,

 • Записник бр.4 од седница на Управен одбор на ВФМ

  Велосипедска Федерација на Македонија      21.07.2023 година        Записник бр.4     Од одржаниот состанок на Управниот одбор  одржан на  21.07.2023 година во Скопје. Присатни: Сашо Димитријос

 • Записник бр.3 од седница на Управен одбор на ВФМ

  Велосипедска Федерација на Македонија      22.03.2023 година        Записник бр.3     Од одржаниот состанок на Управниот одбор  одржан на  22.03.2023 година во Скопје. Присатни: Сашо Димитријос

 • Известување за спортски настан Гевгелиски Велотлон

  Ве известиме дека на 07.05.2023 година во месноста Курија која се наоѓа над Негорските минерални бањи во Гевгелија ке се одржи ГЕВГЕЛИСКИ ВЕЛОТЛОН велосипедски спортски настан од натпреварувачки карактер. Настанот о

 • Записник бр.2 од седница на Управен одбор на ВФМ

  Велосипедска Федерација на Македонија 13.02.2023 година          Записник бр.2     Од одржаниот состанок на Управниот одбор  одржан на  13.02.2023 година во Скопје. Присатни: Сашо Димитријоски, Алексан

 • Записник бр.2 од седница на Управен одбор на ВФМ

  Велосипедска Федерација на Македонија 13.02.2023 година          Записник бр.2     Од одржаниот состанок на Управниот одбор  одржан на  13.02.2023 година во Скопје. Присатни: Сашо Димитријоски, Алексан

 • Записник бр.1 од седница на Управен одбор на ВФМ

  Велосипедска Федерација на Македонија      25.01.2023 година        Записник бр.1     Од одржаниот состанок на Управниот одбор  одржан на  25.01.2023 година во Скопје. Присатни: Сашо Димитријос