Извештаи

  • ИЗВЕШТАЈ за наменски потрошени средства

    ИЗВЕШТАЈ за наменски потрошени средства за спортски клубови и активни спортисти ВФМ МВК Велес ВК Вело-М ВК Крос сајклинг ВК Пелистер 15 Мај ВК Мадел бал ВК Оксижен ВК Спид бајк ВК Илинден ВК_Енерџи ВК Бел камен ВК А

  • Извештаи за користење на средства

    Извештаи за користење на средства од договорите со трговските друштва за финансирање на програмите од јавен интерес Вело - м Спид Бајк Илинден