Меѓународен данхил КУП Пелистер

Одржана на: 21-08-2022
Организатор: ВФМ, ВК Екстрим бајк
Право на учество: сениори и јуниори


Данхил КУП Пелистер

Одржана на: 20-08-2022
Организатор: ВФМ, ВК Екстрим бајк
Право на учество: сениори и јуниори