Државно првенство спуст

Одржана на: 08-10-2023
Организатор: ВФМ, Скај Рајдерс Бајк
Право на учество: сениори и јуниори, неофицијални мастерс, кадети (родени 2007 и помлади) жени и хоби


Меѓународен данхил КУП Пелистер

Одржана на: 27-08-2023
Организатор: ВФМ, ВК Екстрим бајк
Право на учество: сениори, јуниори и мастерс


Данхил КУП Пелистер

Одржана на: 26-08-2023
Организатор: ВФМ, ВК Екстрим бајк
Право на учество: сениори, јуниори и мастерс


Топташ Државно првенство спуст -Данхил КУП

Одржана на: 25-09-2022
Организатор: ВФМ, ВК Илинден
Право на учество: сениори и јуниори


Меѓународен данхил КУП Пелистер

Одржана на: 21-08-2022
Организатор: ВФМ, ВК Екстрим бајк
Право на учество: сениори и јуниори


Данхил КУП Пелистер

Одржана на: 20-08-2022
Организатор: ВФМ, ВК Екстрим бајк
Право на учество: сениори и јуниори