Извештаи за ваучери 2020

Извештаи за ваучери 

ВФМ- Ексел табела со приходи и расходи на клубот - ПРИХОДИ-РАСХОДИ-ВАУЧЕР-2020

ВК Адреналин- Ексел табела со приходи и расходи на клубот - ПРИХОДИ-РАСХОДИ-ВАУЧЕР-2020

ВК Екстрим бајк- Ексел табела со приходи и расходи на клубот -ПРИХОДИ-РАСХОДИ-ВАУЧЕР-2020

ВК Бел камен- Ексел табела со приходи и расходи на клубот - ПРИХОДИ-РАСХОДИ-ВАУЧЕР-2020

МВК Велес- Ексел табела со приходи и расходи на клубот - ПРИХОДИ-РАСХОДИ-ВАУЧЕР-2020

ВК Оксижен- Ексел табела со приходи и расходи на клубот - ПРИХОДИ-РАСХОДИ-ВАУЧЕР-2020

ВК Спид бајк - Ексел табела со приходи и расходи на клубот - ПРИХОДИ-РАСХОДИ-ВАУЧЕР-2020

ВК Илинден-  Ексел табела со приходи и расходи на клубот - ПРИХОДИ-РАСХОДИ-ВАУЧЕР-2020

ВК Мадал бал- Ексел табела со приходи и расходи на клубот - ПРИХОДИ-РАСХОДИ-ВАУЧЕР-2020

ВК Крос сајклинг- Ексел табела со приходи и расходи на клубот - ПРИХОДИ-РАСХОДИ-ВАУЧЕР-2020

Вело-М Куманово Ексел табела со приходи и расходи на клубот - ПРИХОДИ-РАСХОДИ-ВАУЧЕР-2020

ВК Пелистер- Ексел табела со приходи и расходи на клубот - ПРИХОДИ-РАСХОДИ-ВАУЧЕР-2020

Виктор Ванчевски- Ексел табела со приходи и расходи на клубот - ПРИХОДИ-РАСХОДИ-ВАУЧЕР-2020

Кристијан Ванчевски- Ексел табела со приходи и расходи на клубот - ПРИХОДИ-РАСХОДИ-ВАУЧЕР-2020