Пропозиции - Државно Друмско првенство


Организатор

ВФМ,

Патека

 

Стоби, споменик  Никола Петров, Неготино ((врв на последно брдо пред Неготино),

споменик Никола Петров, Стоби, -раскрсница Градско (раскрсница  Градско- Прилеп

 -Неготино поранешен мотел Интернационал стар афтопат), Стоби.

         Должина на круг 30 км

                за сениори и јуниори                4 круга 120 км;

                за  мастерс                                 3 круга 90 км; 

за кадети                                    2 круга 60 км;

Дата

23-08-2020

Старт

11:00 часот пред археолошки локалитет Стоби,  поранешен мотел Интернационал 

Цел

На исто место каде и старт

Пријава

Најкасно до 22.08.2020 год. до 12:00 часот,   secretary@cfm.org.mk

Стартни броеви

По применување на мерките од Протоколот за одржување на натпревари тренерите ќе ги добијат стартните бројки за своите натпреварувачи

Технички прописи

Првенството се организира според техничкиот правилник на УЦИ и ВФМ, секој натпреварувач  кој ги прифаќа пропозициите стартува и вози на сопствена одговорност.

Велосипедистите МОРА да се движат по десната коловозна лента.

 Пратење на екипите  со возила е по утврден редослед со означени бројки на возилата.

Мерење пред старт на трката според стартна листа.

Максимална дозволена должина на една каденса

Јуниoри:                                       7,93 м

 

Кaдeти:                                        6,94 м

Награди

Организаторот обезбедува гравирани медали и дипломи за прво пласирани тројца во категорија.

Право на учество

сите регистрирани лекарски прегледани и осигурани велосипедисти во категории: сениори, јуниори, кадети и мастерс

Бодување

Ранг листа Друмски

Трошоци

Трошоци за организација се на терет на организаторот, клубовите учествуваат на свој трошок.

Казни

Според правилникот на УЦИ и ВФМ

Посебни одредби

Клубовите задолжително треба да ги пријават натпреварувачи во предвидениот рок поради изготвување на стартни листи и почитување на предвидената сатница.

Со прифаќањето на пропозициите натпреварувачите возат на сопствена одговорност.

Организаторот го задржува правото на измени на пропозициите за што е должен натпреварувачите и водството да ги изветси пред стартот.

Дополнителни информации

ЗА НЕПРИЈАВЕНИ ВЕЛОСИПЕДИСТИ НЕМА СТАРТ

На натпреварот ќе се спроведе:

ПРОТОКОЛ  ЗА  СПРОВЕДУВАЊЕ  НА  ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ  ЗА  ЗАШТИТА  ОД „ COVID-19 „  ПРИ  ОРГАНИЗАЦИЈА  НА  ВЕЛОСИПЕДСКИ  НАТПТРЕВАРИ

Одобрен од комисија за здравство.