Кучково ХС МТБ

Дата: 15-09-2019
Организатор: ВФМ,ВК Оксижен
Пријава:

info@oxygen.com.mk

Хоби категоријата е отворена за сите влубеници во спортот, тие може да се натпреваруваат во оваа категоријаХЦО Тресонче

Дата: 31-08-2019
Организатор: ВФМ, ВК Енерџи и Меморијал Дичо Зограф
Пријава:

 secretary@cfm.org.mk , info@energi-cycling.mk  и тел: 3231 772

Хоби категоријата е отворена за сите вљубеници во спортот и можат да се натпреваруваат во Хоби категоријата. Повеќе 
информации на  info@energi-cycling.mk  и тел: 3231 772. 
Секој натпреварувач мора  да носи заштитна кацига и да има исправен велосипед. 


Трофеј Илинден

Дата: 27-07-2019
Организатор: ВФМ
Пријава:

secretary@cfm.org.mk

Државно првенство Хронометар

Дата: 29-06-2019
Организатор: ВФМ, МВК Велес
Пријава:

најкасно до 27.06.2019 до 12:00 часот,  secretary@cfm.org.mk 

велосипедистите кои нема да бидат пријавени во наведениот рок нема да имаат право на старт