Записник бр.8 од седница на Управен одбор на ВФМ

Велосипедска Федерација на Македонија

     28.07.2022 година

       Записник бр.8

 

 

  Од одржаниот состанок на Управниот одбор  одржан на  28.07.2022 година во Скопје.

Присатни: Игор Талевски , Емил Цветанов, Африм Јусуфи, Марјан Петровски, и  Сашо  Ванчевски.

 

 

Состанокот го отвори и ги поздрави присутните Игор Талевски.

 

                                                                         Д Н Е В Е Н  Р Е Д

 

    1. Разгледување на ранг листа на млади спортски надежи.
    2. Донесување Одлука за ранг листа на млади спортски надежи

         

                                                                               

  Од како се утврди дека кворум за рбота има, дневниот ред беше усвоен.

 

ТД-1

По отворена дискусија се истакна дека Правилникот за следна година  да се корегира,  со истакнување на забелешки по одредени табели.

 Од страна на МВК Велес беше кажано дека Дарко Димовски нема да продолжи да се натпреварува следната година и клубот предложи истиот да биде последно рангиран на табелата.

 

ТД-2

    Донесена е Одлука за усвојување на ранг листа за млади спортски надежи.

 

.                                                                       О Д Л У К А

    Се усвојува доставената ранг-листа на спортисти за категорија спортска надеж.

 

Ранг-листа, за најдобрите велосипедисти/ки до 20 год. за стипендија од АМС спортска надеж

ПЛАСМАН

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

КЛУБ

ВКУПНО БОДОВИ

     1.

Александар МИЛОШЕВСКИ

Вело-М

1325

     2.

Димитар ЈОВАНОСКИ

Енерџи

1150

     3.

Лука ДИМИТРИЈОСКИ

Спид бајк

1060

     4.

Тео ВРОНДОЛИЕВ

МВК Велес

871

     5.

Валентино ПЕТКОВСКИ

Вело-М

778

     6.

Јован МИТЕВ

Вело-М

772

     7.

Немања ПАУНОВСКИ

Вело-М

635

     8.

Борис СТЕФАНОВСКИ

Крос сајклинг

632

     9.

Дарио ВАСИЛЕВСКИ

Крос сајклинг

538

   10.

Андреј МАЏОСКИ

Илинден

535

   11.

Константин КОСТОСКИ

Илинден

498

   12.

Леон МИЛЕТИЌ

Вело-М

485

   13.

Михаил БОГДАНОВСКИ

Пелистер 15 МАЈ

467

   14.

Андреј ЛЕШНАРОВ

Пелистер 15 МАЈ

427

   15.

Дарко ДИМОВСКИ

МВК Велес

425

             

 

 

 

      

 

 

                                                                                                                                                     

        

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

По исцрпување на Дневниот ред состанокот е завршен.

 

                                                                                                                                                          Претседател

                                                                                                                                                     Сашо Димитријоски