Записник бр.11 од седница на Управен одбор на ВФМ

Велосипедска Федерација на Македонија

     07.12.2022 година

       Записник бр.11

 

 

  Од одржаниот состанок на Управниот одбор  одржан на  07.12.2022 година во Скопје.

Присатни: Сашо Димитријоски, Игор Талевски, Емил Цветанов, Александар Поповски, Африм Јусуфи, Марјан Петровски, Дејан Новковски и Сашо Ванчевски.

 

Состанокот го отвори и ги поздрави присутните Претседателот Сашо Димитријоски.

 

                                                                        

                                                                    Д Н Е В Е Н  Р Е Д

  1. Разгледување на Записникот од последниот У.О.
  2. Проект Подршка на жената во спортот.
  3. Правилник за организција на натпревари од календарот на ВФМ.
  4. Разгледување на пристигнати дописи.
  5. Организација на прогласување на најдобри велосипедисти за 2022 година.
  6. Разно.                    

  Од како се утврди дека кворум за работа има усвоен, предложениот дневен ред беше усвоен.

 

ТД-1

Записникот е усвоен.

 

ТД-2

     Во согласност и договор со натпреварувачките одлучено е шест девојки осум дена да бидат на подготовки во Аланија,

    Турција во месец јануари.

  ТД-3

Во процес на изработка е Правилник за лига, кој е сеопфатен и опфаќа поголем дел од правилата за организација на натпревари, во интерес на подготовката на Календарот за наредна сезона во скратена форма е усвоен дел од правилникот, кој треба да се достави до клубовите кои според истиот треба да се пријавар за натпревари до 20.12.2022 год. 

ТД-4

-Допис од Вело-М,

Одлучено е дека по усвојување на Извештаи за одржани трки не се прифаќаат дополнителни приговори.

-Оставка од Драган Димитријоски на позиција селектор на кадетска репрезентација.

Понудената оставка е прифатена со мнозинство од гласови на седницата.

  ТД-5

Се отвори дискусија за престојното Прогласување на најдобри спортисти и клубови, се побара да се пријави организатор на настанот, ВК Пелистер 15 Мај се пријави да го организира овој настан, на 16.12.2022 година.

 ТД-6

Немаше ништо за дискусија.

 

            По исцрпување на Дневниот ред состанокот е завршен.

 

                                                                                                                                            Претседател

                                                                                                                                         Сашо Димитријоски