Категорија: Ранг-листа

Ранг – листа –Државно хронометар првенство на Македонија –24.06. 2017

                                                СЕНИОРИ

ПЛАСМАН

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КЛУБ БОДОВИ ВКУПНО БОДОВИ

1.

Левент РИФАТ Адреналин 40+25=65 65

2.

Никола ЃУКИЌ Вело-М 50+10=60 60

3.

Дарко СИМОНОВСКИ Енерџи 14+20=34 34

Ранг – листа 10.05. 2017

СЕНИОРИ

ПЛАСМАН

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КЛУБ БОДОВИ ВКУПНО БОДОВИ

1.

Никола ЃУКИЌ Вело-М 25+25=50 50

2.

Левент РИФАТ Адреналин 20+20=40 40

3.

Никола ЛЕФКОВ Вело-М 15+8=23 23

Ранг-листа ПЛАНИНСКИ 03.04.2017

СЕНИОРИ

ПЛАСМАН ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КЛУБ БОДОВИ ВКУПНО

 БОДОВИ

1.

Левент Рифат Адреналин Гостивар 0+25=25 25

2.

Михаил Тасевски Оксижен Скопје 0+20=20 20

3.

Александар Марковски Оксижен Скопје 0+15=15 15

РАНГ-ЛИСТА ПЛАНИНСКИ 03.04.2017

СЕНИОРИ

ПЛАСМАН ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КЛУБ БОДОВИ ВКУПНО

 БОДОВИ

1.

Левент Рифат Адреналин Гостивар 0+25=25 25

2.

Михаил Тасевски Оксижен Скопје 0+20=20 20

3.

Александар Марковски Оксижен Скопје 0+15=15 15

РАНГ-ЛИСТА У-15 и У-13 27.03. 2017

У-15

ПЛАСМАН

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КЛУБ БОДОВИ ВКУПНО БОДОВИ

1.

Тео ВРОНДОЛИЕВ Мадел бал 0+25=25 25

2.

Лука ДИМИТРИЈОСКИ Спид бајк 0+20=20 20

3.

Лео ПАНОВСКИ МВК Велес 0+15=15 15

РАНГ-ЛИСТА ПЛАНИНСКИ 29.12.2016

СЕНИОРИ

ПЛАСМАН ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КЛУБ БОДОВИ ВКУПНО БОДОВИ

1.

Филип Петрески Оксижен Скопје 81+20=101 101

2.

Левент Рифат Мадел бал 75+25=100 100

3.

Никола Лефков Енерџи Скопје 50+0=50 50

РАНГ-ЛИСТА 24.10.2016

СЕНИОРИ

ПЛАСМАН

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КЛУБ БОДОВИ ВКУПНО БОДОВИ

1.

Никола ЛЕФКОВ Енерџи 98+15=113 113

2.

Никола ЃУКИЌ Вело-М 100+10=110 110

3.

Дарко СИМОНОВСКИ Енерџи 74+6=80 80

РАНГ-ЛИСТА У-15 и У-13 24.10.2016

У-15

ПЛАСМАН

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КЛУБ БОДОВИ ВКУПНО БОДОВИ

1.

Виктор ВАНЧЕВСКИ МВК Велес 120+25=145 145

2.

Јован НАСТОВ МВК Велес 93+20=113 113

3.

Зоран ПЕТРЕСКИ Илинден 72+0=72 72

РАНГ-ЛИСТА 20.09. 2016

СЕНИОРИ

ПЛАСМАН

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КЛУБ БОДОВИ ВКУПНО БОДОВИ

1.

Никола ЃУКИЌ Вело-М 85+15=100 100

2.

Никола ЛЕФКОВ Енерџи 90+8=98 98

3.

Дарко СИМОНОВСКИ Енерџи 49+25=74 74

РАНГ-ЛИСТА У-15 и У-13 20.09. 2016

                                                           У-15

ПЛАСМАН

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КЛУБ БОДОВИ ВКУПНО БОДОВИ

1.

Виктор ВАНЧЕВСКИ МВК Велес 100+20=120 120

2.

Јован НАСТОВ МВК Велес 68+25=93 93

3.

Зоран ПЕТРЕСКИ Илинден 57+15=72 72