Категорија: Ранг-листа

РАНГ-ЛИСТА ПЛАНИНСКИ 03.04.2017

СЕНИОРИ

ПЛАСМАН ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КЛУБ БОДОВИ ВКУПНО

 БОДОВИ

1.

Левент Рифат Адреналин Гостивар 0+25=25 25

2.

Михаил Тасевски Оксижен Скопје 0+20=20 20

3.

Александар Марковски Оксижен Скопје 0+15=15 15

РАНГ-ЛИСТА У-15 и У-13 27.03. 2017

У-15

ПЛАСМАН

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КЛУБ БОДОВИ ВКУПНО БОДОВИ

1.

Тео ВРОНДОЛИЕВ Мадел бал 0+25=25 25

2.

Лука ДИМИТРИЈОСКИ Спид бајк 0+20=20 20

3.

Лео ПАНОВСКИ МВК Велес 0+15=15 15

РАНГ-ЛИСТА ПЛАНИНСКИ 29.12.2016

СЕНИОРИ

ПЛАСМАН ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КЛУБ БОДОВИ ВКУПНО БОДОВИ

1.

Филип Петрески Оксижен Скопје 81+20=101 101

2.

Левент Рифат Мадел бал 75+25=100 100

3.

Никола Лефков Енерџи Скопје 50+0=50 50

РАНГ-ЛИСТА 24.10.2016

СЕНИОРИ

ПЛАСМАН

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КЛУБ БОДОВИ ВКУПНО БОДОВИ

1.

Никола ЛЕФКОВ Енерџи 98+15=113 113

2.

Никола ЃУКИЌ Вело-М 100+10=110 110

3.

Дарко СИМОНОВСКИ Енерџи 74+6=80 80

РАНГ-ЛИСТА У-15 и У-13 24.10.2016

У-15

ПЛАСМАН

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КЛУБ БОДОВИ ВКУПНО БОДОВИ

1.

Виктор ВАНЧЕВСКИ МВК Велес 120+25=145 145

2.

Јован НАСТОВ МВК Велес 93+20=113 113

3.

Зоран ПЕТРЕСКИ Илинден 72+0=72 72

РАНГ-ЛИСТА 20.09. 2016

СЕНИОРИ

ПЛАСМАН

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КЛУБ БОДОВИ ВКУПНО БОДОВИ

1.

Никола ЃУКИЌ Вело-М 85+15=100 100

2.

Никола ЛЕФКОВ Енерџи 90+8=98 98

3.

Дарко СИМОНОВСКИ Енерџи 49+25=74 74

РАНГ-ЛИСТА У-15 и У-13 20.09. 2016

                                                           У-15

ПЛАСМАН

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КЛУБ БОДОВИ ВКУПНО БОДОВИ

1.

Виктор ВАНЧЕВСКИ МВК Велес 100+20=120 120

2.

Јован НАСТОВ МВК Велес 68+25=93 93

3.

Зоран ПЕТРЕСКИ Илинден 57+15=72 72

РАНГ-ЛИСТА ПЛАНИНСКИ 20.09.2016

СЕНИОРИ

ПЛАСМАН ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КЛУБ БОДОВИ ВКУПНО БОДОВИ

1.

Филип Петрески Оксижен Скопје 61+20=81 81

2.

Левент Рифат Оксижен Скопје 50+25=75 75

3.

Никола Лефков Енерџи Скопје 50+0=50 50

РАНГ-ЛИСТА 30.08.2016

СЕНИОРИ

ПЛАСМАН ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КЛУБ БОДОВИ ВКУПНО БОДОВИ

1.

Филип Петрески Оксижен Скопје 36+25=61 61

2.

Левент Рифат Оксижен Скопје 50+0=50 50

3.

Никола Лефков Енерџи Скопје 50+0=50 50

РАНГ-ЛИСТА 25.07.2016

СЕНИОРИ

ПЛАСМАН

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КЛУБ БОДОВИ ВКУПНО БОДОВИ

1.

Никола ЛЕФКОВ Енерџи 65+25=90 90

2.

Никола ЃУКИЌ Вело-М 65+20=85 85

3.

Ивица ДАВИДОВСКИ Вело-М 52+0=52 52