Трофеј Велес

Дата: 01-12-2019
Организатор: ВФМ, МВК Велес
Пријава:

secretary@cfm.org.mkТрофеј Преспа

Дата: 27-10-2019
Организатор: ВФМ, ВК Спид бајк и ВК 15 МАЈ
Пријава:

secretary@cfm.org.mk

Прилеп- Топташ Данхил Куп

Дата: 06-10-2019
Организатор: ВФМ, ВК Илинден, Општина Прилеп
Пријава:

на следниов линк:             https://forms.gle/bZr9PLQ7XEwo4moX6

-пријавувањето е отворено до 03.10.2019, цената изнесува 900 денари (15 евра)

-пријава по истекот на крајниот рок изнесува 1 200 денари (20 евра), со можност за пријава на лице местоТрофеј Скопје

Дата: 22-09-2019
Организатор: ВФМ, ВК Енерџи
Пријава:

secretary@cfm.org.mk